Trvanie projektu & rozpočet

Trvanie: 01.10.2017 – 31.03.2021

Rozpočet: 1,23 Mil. €
EU-financovanie (EFRR): 1,04 Mil. €
Program: Interreg V-A Slovakia-Austria 2014-2020 / www.sk-at.eu