Projekt PlasticFreeDanube je zameraný na makroplastový odpad v a pozdĺž Dunaja. Oblasť záujmu tohto projektu zahŕňa územie Dunaja a jeho pobrežných častí z metropolitných oblastí Viedne a Bratislavy až po vodnú elektráreň Gabčíkovo (SK).