Na úseku Dunaja medzi Petronellom a Hainburgom boli v posledných rokoch uskutočnené niekoľké významné revitalizačné projekty a zlepšila sa prietočnosť počas nízkej hladiny vody. Po odstránení brehového opevnenia v Thurnhaufene sa podarilo znovuobnoviť takmer 3 km prírodných brehov. Tento projekt, uskutočnený spolu s Národným parkom Dunajské luhy, bol ocenený Európskou Úniou ako najlepší LIFE projekt za rok 2007/2008. Ďalších 1,4 km opevnenia brehov bolo odstránených v rokoch 2012 – 2014. V tomto čase bolo aj Johlske rameno napojené z obidvoch strán na hlavné koryto Dunaja. Odborníci z celého sveta sa chodia pozrieť a inšpirovať sa týmito projektmi. Ďalším významným krokom k revitalizácií tohto úseku je sprietočnenie Spittelauského ramena, ktoré sa nachádza na úrovni Hainburgu na ľavobrežnej časti Dunaja (riečny km 1886-1882, ľavý breh).

Popis opatrení

Už existujúce prehradenie na vtoku do ramena bude znížené, aby sa zaistil prítok vody počas celého roka. Kamenné prehradenia v ramene budú odstránené. Prehradenie v oblasti výtoku z ramena bude taktiež z veľkej časti odstránené, aby mohla voda a sedimenty odtekať naspäť do Dunaja. Cieľom je vytvorenie ca. 4 km dlhého bočného ramena, ktoré bude zaplavené počas celého roka, čím by bola dosiahnutá aj priechodnosť pre ryby. Oblasť Thurnhaufen oproti mestu Hainburg sa vďaka týmto opatreniam stane ostrovom, ktorý bude slúžiť ako útočisko pre živočíchy lužného lesa.

Aktuality

Stavebné práce pre sprietočnenie Spittelauského ramena sú od januára v plnom prúde. Už v decembri 2019 boli v rámci nevyhnutných prípravných opatrení vykonané potrebné výruby. V prvej polovici roku 2020 bolo odstránené tzv. "hrubé prehradenie" (pôv. "Rauer Wurf") a "Spittelauské prehradenie" (pôv. "Spittelauer Traverse"). Do júla 2020 sa pracovalo na úplnom odstránení "výtokového prehradenia" (pôv. "Ausrinntraverse"). Momentálne prebiehajú práce na vtokovom otvore na hornom konci Spittelauského ramena, ktorý má umožniť celoročný prietok v bočnom ramene. Počas prác sú občas nachádzané aj staré zakopané časti hradení, ktoré sú následne taktiež odstránené. Kamene sú uskladnené na brehu Dunaja a neskôr odvezené loďou.

Stavebné práce v Národnom parku Dunajské luhy sú vykonávané čo najviac šetrným spôsobom k prírode a kontrola je zabezpečená ekologickým stavebným dozorom.

Spittelauské rameno - Stavebné práce z perspektívy Orliaka morského

Pozrite si zaujímavý náhľad do stavebných opatrení na Spittelauskom ramene v našom krátkom filme z perspektívy Orliaka morského.