Ramenná sústava Haslau-Regensbrunn (riečny km 1902-1895, pravý breh) predstavuje jedno z najväčších bočných ramien na Dunaji. Napriek reguláciám koryta môžu byť v tejto oblasti pozorované sedimentačné a erózne procesy dôležité pre typickú faunu a flóru lužných lesov. Pričiňuje sa o to nízka poloha lužného lesa, ale aj prvý revitalizačný projekt z 90-tych rokov minulého storočia. V rámci tohto projektu bola v roku 1989 za sponzorské príspevky organizáciou WWF “vykúpená“ prevažná časť lužnej krajiny a od roku 1996 je táto oblasť spravovaná Národným parkom Dunajské luhy. Avšak kvôli nedostatočnému prepojeniu s hlavným korytom Dunaja je ramenná sústava náchylná k vysychaniu. Prietočnosť ramien značne klesla z 200 dní v roku 1998 na aktuálnych približne 140 dní v roku.

Popis opatrení

V rámci napojenia ramenného systému Haslau-Regelsbrunn na hlavné koryto Dunaja má podľa predbežných plánov v určitom odstupe smerom po prúde od prehrádzky Haslau vzniknúť otvor v brehu, ktorým by mohla takmer celoročne prúdiť voda do bočného ramena. Úsek, na ktorom bude odstránené brehové opevnenie a vznikne prirodzený breh, sa rozprestiera od tohto otvoru až takmer po pravotočivý meander Dunaja. Odstráni sa aj betónový nápustný objekt umiestnený pozdĺž brehu Dunaja. Aby mohla voda bez prekážky prúdiť ramenom, budú odvezené aj zvyšky predeleného prehradenia Mitterhaufen a prehradenie Regelsbrunn bude čiastočne nahradené väčšími priepustami. Novovytvorená výtoková časť sa pričiní o to, že voda aj sedimenty budú odvádzané naspäť do Dunaja. Vo vtokovej aj výtokovej časti má byť takmer celoročne zabezpečená priechodnosť pre ryby. Na úseku po pravotočivom meandri Dunaja majú byť brehy hlavného koryta vrátené do prirodzeného stavu, čím vzniknú podmienky pre vytvorenie ďalšieho bočného ramena a posilní sa ostrovný charakter tamojších štrkových štruktúr. Po vypracovaní technického variantu bude potrebné adaptovať aj cestná sieť.

Dokopy budú vďaka týmto opatreniam celoročne sprietočnené viaceré bočné ramená Dunaja na celkovej dĺžke ca. 10 km. Pozdĺž hlavného koryta taktiež vznikne asi 4 km prírodných brehov s niekoľkými ostrovmi. Tieto opatrenia budú zároveň pôsobiť preventívne proti zanášaniu ramenného systému.

Nasledujúce fotky zobrazujú aktuálnu situáciu v ramennom systéme Haslau-Regelsbrunn.

Aktuality

Znovunapojenie systému ramien na Dunaj sa momentálne nachádza vo fáze detailného plánovania. V krátkom čase začnú skúšobné práce pre bližšie identifikovanie konštrukcie priečnych stavieb a ich podložia.

Štrk nahromadený z bagrovania kvôli údržbe splavnosti počas predošlých rokov, nachádzajúci sa pri obci Wildungsmauer v blízkosti odtokovej časti z ramena, bol už v roku 2019 vrátený späť do Dunaja. V rámci manažmentu splavenín použila viadonau tento štrk na redukciu vymieľania dna Dunaja.

späť do "Prehľad cieľov a opatrení"