Pomocou projektu ProDaM sa má zoptimalizovať spoločný protipovodňový manažment na hraničných vodných tokoch Dunaj a Morava.

Čiastkové ciele:

  • Zostavenie spoločných dátových podkladov (model terénu, hydrodynamický 2D-model)
  • Analýza a dosiahnutie spoločného porozumenia vo veci reziduálneho rizika a jeho manažmentu
  • Minimalizácia povodňou zapríčinených vplyvov na poľnohospodárske plochy
  • Plánovanie opatrení pre protipovodňové zariadenia a objekty

Prehľad projektových partnerov

  • viadonau – hlavný projektový partner
  • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,– projektový partner
  • Land NÖ – strategický partner

Trvanie a rozpočet

01.09.2017 - 31.12.2023

Celkový rozpočet projektu: 1.297.803 EUR
Podiel viadonau: 749.303 EUR, z toho financovanie INTERREG: 636.907 EUR

Míľniky

Vytvorenie modelu terénu 2020
Vytvorenie hydrodynamického 2D modelu 2021
Posúdenie reziduálneho rizika na Moravu 2022
Plánovanie protipovodňovej ochrany 2022