Cieľom projektu je ukázať dopady klimatických zmien na Moravu a prijať opatrenia v úseku ústia na zlepšenie vodnej bilancie. To prospieva obytnému priestoru v rieke a okolí pre ľudí a prírodu. Opatrenia na zvýšenie hladiny vody v koryte Moravy je potrebné vykonať pri veľmi nízkom prietoku vody v mesiacoch bez zrážok. To znamená, že toto územie možno využívať trvalo udržateľným spôsobom a výrazne zvyšuje ekologickú hodnotu rieky.

Prehľad projektových partnerov

  • viadonau – hlavný projektový partner
  • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,– projektový partner

Trvanie a rozpočet

01.07.2020 - 31.12.2022
Celkový rozpočet projektu: 595.347 EUR
Podiel viadonau: 399.900 EUR, z toho financovanie INTERREG: : 339.915 EUR

Stav projektu

Projekt začal v októbri 2020 v rámci videokonferencie medzi partnermi projektu. Bola vytvorená regionalizovaná klimatická štúdia pre Moravu. Plány na rekonštrukciu brehu a opatrenia na optimalizáciu vodnej hladiny boli zrealizované a boli z veľkej časti dokončené v roku 2021. Stavebné práce plánovaných opatrení a ukončenie projektu sa uskutoční v roku 2022.