• 23.10.2017: Prvý míting so všetkými projektovými partnermi v sídle BOKU vo Viedni
 • 07.11.2017: Návšteva rakúskych projektových partnerov v národnom parku Donau-Auen s cieľom preskúmať oblasti akumulácie plastov (vrátane kampane na zber plastových odpadov)
 • Prvé kampane na zber a triedenie odpadu na jeseň roku 2017, vč. katalogizácia rôznych typov odpadov z plastov (napríklad obalový materiál, PET fľaše atď.),
 • Prvá chemická analýza zozbieraného odpadu (vrátane ich obsahu)
 • 24.01.2018: Prvé stretnutie so strategickými partnermi v Hainburgu. Okrem všeobecnej prezentácie projektu sa diskutovalo aj o očakávaniach strategického partnera v súvislosti s projektom, ako aj o možnostiach účasti a možnostiach podpory zo strany strategických partnerov.
 • 24.04.2018: Stretnutie konzorcia všetkých projektových partnerov na Slovensku. Exkurzia vo vodných elektrárňach Čunovo, Dobrohošť a Gabčíkovo.
 • Nasledujúce zbery a triedenie plastového odpadu budú v apríli, máji, júni a októbri 2018.
 • Účasť na Danube Day v Bratislave a vo Viedni v júni 2018.
 • Účasť na podujatiach a workshopoch pre deti v Rakúsku a na Slovensku v lete a novembri 2018 a v lete 2019
 • 28.06.2018: Účasť na medzinárodnej konferencii v Budapešti s následnou diskusiou k téme "Výzvy plastového odpadu v podunajskej oblasti a za jej hranicami".
 • Prvé výsledky po roztredení vyzbieraného plastového odpadu v lete 2018
 • 09.10.2018: Konzorcium & Management Board Meeting u viadonau vo Viedni.
 • Účasť na podujatiach a workshopoch pre deti v Rakúsku a na Slovensku v lete a novembri 2018
 • 03.04.2019: Stretnutie konzorcia a stretegických partnerov u PISAS v Bratislave
 • 25.04.2019: Cycling the Danube: viadonau sa zúčastnila bicyklovej etapy z Viedne do Orthu, ktorú organizoval DANUBEparksCONNECTED. Okrem iného boli nadviazané cezhraničné kontakty s ďalšími projektami a iniciatívami.
 • Merania pri vodnej elektrárni Freudenau v lete 2019 s meracím prístrojom navrhnutým špeciálne pre zachytávanie makroplastov vo vode
 • Účasť na Danube Day v Bratislave a vo Viedni v júni 2019 a na detskej univerzite v Linzi a vo Viedni v júli 2019.